Home > Privacy Beleid

Privacy Beleid

Thaise Kookclub, gevestigd aan Petermannenstraat 2A, 3000 Leuven, België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

 

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Ons Privacy Beleid is heel eenvoudig: Thaise Kookclub zal NOOIT uw persoonlijke gegevens verkopen, verhuren, of weggeven. U kunt verzekerd zijn dat al uw persoonlijke informatie veilig is en strikt vertrouwelijk wordt gehouden. Wij gebruiken strenge veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en verandering van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Thaise Kookclub gebruikt het Content Management System (CMS) WordPress met de nodige beveiligingen om uw gegevens vertrouwelijk te houden.
De Thaise Kookclub website is een beveiligde website (https) (met SSL certificaat) zodat uw gegevens veilig zijn.  Tevens wordt de website streng beveiligd door onze website host.

 

Contactgegevens

Website: https://www.thaisekookclub.be
E-mail: info [at] thaisekookclub [dot] be

Adres:
Petermannenstraat 2A,
3000 Leuven
België

Deze Privacy verklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u gebruik maakt van onze website en onze diensten, dan kunnen we volgende gegevens mogelijk verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke gegevens ter identificatie: voornaam, familienaam
 • Informatie om u te contacteren: adres, e-mail, telefoonnummer
 • Betaalinformatie; BTW nummer, bankrekeningnummer
 • Fotos waarmee u kunt worden geïdentificeerd
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: zoals bijvoorbeeld social media accounts, login ID, IP-adres, reacties, responses en zienswijzen

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy verklaring, tenzij u ons vooraf toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Voor aanmelden en verificatie / authenticatie van gebruikers van de website of van de diensten
 • Voor communicatie tussen Thaise Kookclub en website bezoekers
 • Voor onze klantenadminstratie
 • Voor de verkoop en promotie van onze diensten en producten
 • Ter voorkoming van spam
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven via e-mail
 • Voor het beheer van onze website
 • Voor analyse van statistieken en optimalisatie van de website en diensten
 • Voor marketingdoeleinden
 • Ter naleving van wet- en regelgeving

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doet Thaise Kookclub aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we uw gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de doeleinden van deze privacy verklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze website bezoekers voor 12 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Thaise Kookclub deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thaise Kookclub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Thaise Kookclub uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Thaise Kookclub deelt uw gegevens met de volgende derden:

 • MailChimp: voor het versturen van e-mails (gedeelde persoonsgegevens: voornaam en e-mailadres)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thaise Kookclub gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Thaise Kookclub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer info ons Cookie Beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thaise Kookclub en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info [at] thaisekookclub [dot] nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Thaise Kookclub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thaise Kookclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info [at] thaisekookclub [dot] be.

 

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Thaise Kookclub is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de inhoud van deze websites.

 

Overeenkomst

Door het gebruik van onze website of door producten of diensten te kopen van ons, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie zoals beschreven in dit privacy beleid. Ons privacy beleid kan op elk ogenblik aangepast worden. Wij zullen veranderingen aan ons privacy beleid hier op deze pagina vermelden.

 

GDPR en AVG

Ons privacy beleid en ons cookie beleid zijn in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie. De GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Nederlands is de privacywetgeving van de EU om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen.

 

Contacteren van de website

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, de handelswijze van onze website of uw handelscontacten met onze website, contacteer ons voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten

Thaise Kookclub